Силабуси

 1. Вища математика
 2. Інформатика
 3. Нарисна геометрія і будівельне креслення
 4. Рисунок, живопис
 5. Основи композиції
 6. Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека
 7. Основи кольорознавства
 8. Основи геодезії
 9. Іноземна мова, Іноземна мова
 10. Філософія (в т.ч. логіка, етика, естетика)
 11. Українське державотворення та європейські цінності
 12. Культурологія та культура мовлення
 13. Економіка, організація та управління підприємством
 14. Архітектурна графіка і основи проєктування
 15. Історія мистецтв, архітектури та містобудування
 16. Архітектурне проєктування
 17. Матеріалознавство
 18. Архітектурні конструкції
 19. Типологія будівль і споруд
 20. Будвельні конструкції
 21. Основи містобудування
 22. Архітектурне проєктування поселень та великих будівель і комплексів
 23. Основи реконструкції
 24. Обмірна та геодезична практика
 25. Графічна практика
 26. Проєктна практика
 27. Кваліфікаційна робота
Вибіркові дисципліни
 1. Основи теорії споруд
 2. Ландшафтна архітектура
 3. Дизайн архітектурного середовища
 4. Екологія
 5. Технологія зведення будівель
 6. Інженерне обладнання будвель
 7. Проєктування інтер’єру
 8. Автоматизоване архітектурне проектування
 9. Будівельна фізика
 10. Інженерне впорядкування територій і транспорт
 11. Основи комп’ютерної графіки та інформаційних технологій
 12. Прикладні програми архітектурного проектування
 13. Опір матеріалів
 14. Основи реконструкції
 15. Конструкції з каменю, дерева і пластмас