Студентський науковий гурток “Народна архітектура Поділлі”

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «НАРОДНА АРХІТЕКТУРА ПОДІЛЛЯ»

Гурток розпочав свою діяльність з вересня 2020 року.
Керівник гуртка: доцент кафедри архітектури та містобудування Смоляк Володимир Вікторович
Староста гуртка: студентка групи АМ-18-1 Романюк Марина Віталіївна

Студенти кафедри спеціальності 191 “Архітектура та містобудування” проявляють наукову активність вже з першого року навчання. Отже, виникла потреба у створенні наукового гуртка (протокол № 1 від 08 вересня 2020 року).
Науковий гурток створено відповідно до положення ХНУ «Про науково-дослідну роботу студентів Хмельницького національного університету» .

Цілі діяльності студентського наукового гуртка:
1. Залучення студентів до наукової діяльності.
2. Привити студентам почуття патріотизму та розуміння культурного минулого українського народу.
3. Поглиблення теоретичних та практичних навичок в проблемі вивчення народної архітектури..
4. Підготовка студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях та семінарах.
5. Розвиток у студентів критичного осмислення архітектурної спадщини українського народу..
6. Консультування студентів з впорядкування результатів досліджень архітектурних зразків.
7. Популяризація народної творчості серед студентів.
8. Залучення студентів до реалізації НДР кафедри.

Основні форми наукової роботи студентів гуртка:
1) підготовка наукових доповідей, повідомлень і рефератів з актуальних питань;
2) виступ з ними на засіданнях студентських наукових гуртків, наукових семінарах та конференціях;
3) виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної практики.

Плани роботи гуртка

Протоколи засідань