Відкрита лекція професора ремігіуша грохала Для студентів та викладачів Хмельницького національного університету

4 березня 2021 року доктором габілітованим, професором Технологічно-природничого університету в м.Бидгощ (Польща) Ремігіушом Грохалом для студентів освітніх рівнів, а саме бакалаврів, магістрів і докторантів філософії, була проведена лекція на тему «KONCEPCJA – ZAPIS PROJEKTOWY».

Ремігіуш Грохал професор кафедри архітектури інтер’єру Технологічно-природничого університету в м. Бидгощ та кафедри основ і методології проектування Академії образотворчих мистецтв у Гданську (Польща). Дизайном займається понад 30 років. Автор багатьох наукових та художніх праць. Викладач з дуже великим практичним досвідом. Активний дизайнер архітектури, інтер’єрів, меблів, виставок, яхт. Автор понад 140 завершених проектів громадських та приватних об’єктів. Студенти цінують його як художника та академічного викладача.

Лекція відбулася за сприяння та допомоги професора Технологічно-природничого університету м. Бидгощ, почесного доктора Хмельницького національного університету Францішека Бромберека, який також був присутнім.

На відкритій лекції, що проходила в режимі онлайн, зібралася велика кількість слухачів, зокрема присутніми були викладачі та студенти (бакалаври, магістри, аспіранти): кафедри архітектури і містобудування, кафедри технології і конструювання швейних виробів, кафедри дизайну; кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, кафедри рисунку та проектної графіки.

На зустрічі були присутні представники фірм, підприємств та організацій в галузі архітектури, будівництва, дизайну та легкої промисловості, що є стейкхолдерами освітніх програм: «Архітектура та містобудування», «Технології легкої промисловості (конструювання та технології швейних виробів), «Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів», «Дизайн», «Машини і апарати легкої промисловості».

Відкрив захід ректор Хмельницького національного університету, професор Микола Єгорович Скиба, який у своїй промові наголосив на важливості сьогоднішнього заходу та всебічній співпраці між Хмельницьким національним університетом та Технологічно-природничим університетом м.Бидгощ.

Проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Анатолійович Матюх охарактеризував структуру та особливості навчання за освітніми програмами в Хмельницькому національному університеті.

Лекція професора Ремігіуша Грохала була різноплановою та виявилася дуже цікавою. В рамках лекції професор виклав питання, що висвітлюють суть малюнків та дизайнерських ескізів як носіїв культурної цінності з його предметом та оригінальним аналітичним підходом. Професор зробив детальний аналіз даного матеріалу, що проілюстрований багатьма слайдами, на яких розкрито вплив історичних та регіональних умов різних країн та культурних кіл на зроблені креслення та ескізи. Під час лекції було розказано про вплив старовинних та сучасних технік на підхід до малювання та ескізу. У своїй лекції професор представив багатьох художників та їхні різні підходи до техніки малювання та деталей.

Звертаючись до представленого матеріалу, професор звернув увагу на велике значення у здатності архітекторів використовувати техніку вільного малювання (малювання «від руки») та використовувати сучасні прийоми малювання, що збільшують спектр можливостей художнього спілкування. За словами професора, на напрямках як архітектура, дизайн інтер’єру та дизайн в цілому, важливо вивчати дисципліни, що розвивають навички вільного малювання.

Зустріч завершилася цікавою дискусію, під час якої студенти, викладачі та представники фірм, підприємств та організацій мали змогу поставити лектору різнопланові запитання.

У відкритій лекції професора Ремігіуша Грохала активно прийняли участь викладачі та студенти кафедри архітектури та містобудування (завідувач кафедри Олександр Дорофєєв, доцент Світлана Підгайчук, доцент Наталія Машовець, доцент Олена Багрій).

Завідувач кафедри архітектури і містобудування доцент Олександр Дорофєєв висловив подяку за цікаву проведену лекцію та поділився своїми враженнями. У виступі пана професора він відмітив дуже важливі моменти, зокрема: донесення до студента того, що, не зважаючи на розвиток програмних продуктів, відчуття ним (студентом) олівця, пензля, перспективи, оточуючого об’єкт середовища, є головним; не залежно від історичної епохи, від відношення до неї, потрібно вчитись та брати своє, притаманне саме цьому часу; шанобливе ставлення до студентського бачення, рішення поставленої задачі (на прикладі колумбарія); дуже цікавим є робота над блочними будинками, які після відселення молоді, можна частково трансформувати, розібрати, тобто створити умови для подальшого гідного життя старшого покоління; дуже імпонує вільне володіння не тільки матеріалом, але й вільне (рівноправне) спілкування з аудиторією.

Доцента кафедри архітектури і містобудування Наталію Машовець цікавило питання можливості проходження практики в Технологічно-природничому університеті м. Бидгощ студентами спеціальності «Архітектура та містобудування». Також зацікавили питання навчання за програмою Erasmus, обміну студентами, отримання подвійного диплому, виконання спільних архітектурних та дизайнерських проектів, особливостей грантової політики та подачі заявок

Проблема творчої концепції займає центральне місце в проблематиці сучасного дизайну одягу – це основний задум, смислова спрямованість цілей і завдань проєктування. Творчим джерелом при створенні колекції одягу або будь-якого виробу легкої промисловості може бути що завгодно: природа і природні явища, різноманітні наочні предмети, тканина, кіно, музика, події і явища, які відбуваються в світі і в мистецтві та інше. Це може бути архітектура, живопис, звернення до етнічних і історичних мотивів, історичний, національний і класичний костюми тощо. Саме тому у відкритій лекції професора Ремігіуша Грохала активно прийняли участь представники кафедри технології і конструювання швейних виробів (професор Оксана Захаркевич, доцент Вікторія Мица, доцент Лариса Краснюк, доцент Валерій Привала, доцент Олександр Троян).

Доцент Лариса Краснюк – керівник ряду колекцій, які неодноразово приймали участь та отримували призові місця, винагороди у конкурсах та фестивалях різного рівня мала також ряд запитань до лектора. Пані Ларису цікавило з яких основних етапів складається процес проєктування в архітектурі, починаючи від ескізу до готового проєкту; як під час навчання он-лайн здійснюється контроль за проєктом, який виконують студенти; як організований процес навчання, а саме практичні заняття під час карантину; як викладачі заохочують студентів до творчої роботи над проєктами? Під час бесіди з професором Ремігіушем Грохалом Лариса Краснюк, крім фахової майстерності продемонструвала високий рівень володіння польською мовою.

У відкритій лекції професора Ремігіуша Грохала прийняли участь викладачі та студенти кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем (проректор з наукової роботи, професор Олег Синюк, заступник завідувача кафедри Світлана Лісевич, доцент Олександр Тимощук, доцент Світлана Смутко).

Заступник завідувача кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Світлана Лісевич поцікавилась у професора Францішека Бромберека, як здійснюється викладання дисциплін пов’язаних з промисловим дизайном для польських студентів, що навчаються за напрямком «Механічна та електрична інженерія». Та чи є у навчальному закладі програма підвищення кваліфікації для фахівців, які мають іншу професію, проте бажають розширити свої знання в напрямку промислового дизайну приладів, машин та систем.

У відкритій лекції професора Ремігіуша Грохала прийняли участь представники кафедри дизайну (завідувач кафедри професор Анатолій Кармаліта, професор Ірина Баннова).

«Викладачі кафедри дизайну Хмельницького національного університету, які проводять для студентів дисципліни з проектування інтер’єрів, з великою увагою та задоволенням прослухали лекцію професора Ремігіуша Грохала. Лекція була дуже корисною і її матеріали будуть використовуватися в навчальному процесі кафедри» – відмітив завідувач кафедри професор Анатолій Кармаліта.

Студентів освітньої програми «Дизайн» цікавили питання застосування сучасних комп’ютерних програм для проектування інтер’єрів, їхня доступність для використання в навчальному процесі.

Доцент кафедри архітектури і містобудування Світлана Підгайчук подякувала керівництву Технологічно-Природничого університету та зокрема професору Францішеку Бромбереку за допомогу в становленні спеціальності «Архітектура і містобудування», а саме за надану можливість під час поїздок на фестиваль «Синтеза штук» ознайомлення з організацією роботи факультету будівництва, архітектури та інженерії середовища Технологічно-природничого університету, за організацію мерією міста Бидгощ круглого столу щодо обміну досвідом роботи Департаменту з архітектури м.Бидгощ, за проведені зустрічі на кафедрах факультету, за ознайомлення з сучасними геодезичними приладами, студентськими роботами з курсового та дипломного проектування, за показ архітектурних споруд під час екскурсії прекрасним містом Бидгощ.

«Розвиток співпраці між кафедрами архітектури та містобудування і архітектури інтер’єру буде корисним, не тільки з точки зору ознайомлення з Європейською архітектурною школою, перебування в зарубіжному навчальному закладі, але це ще може стати одним потужним майданчиком для створення та презентації нових амбітних проектів молодих майбутніх фахівців. Працювати в цьому напрямку потрібно заради надання можливості нашим молодим архітекторам набратися досвіду, знань для творчих здобутків в архітектурній справі, які їм будуть потрібні на теренах нашого краю, області та України» – відмітила Світлана Підгайчук.

Під час зустрічі було домовлено, що професор Ремігіуш Грохал та професор Францішек Бромберек, в майбутньому, проведуть наступні відкриті лекції для студентів Хмельницького національного університету.

Таким чином Хмельницький національний університет сприяє професійному розвиткові викладачів ряду освітніх програм («Архітектура та містобудування», «Технології легкої промисловості (конструювання та технології швейних виробів), «Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів», «Дизайн», «Машини і апарати легкої промисловості» тощо), залучаючи до реалізації освітнього процесу професіоналів-практиків.

Від керівництва університету та від себе особисто щиро дякую професору Ремігіушу Грохалу за проведену змістовну, цікаву, корисну лекцію для студентів та викладачів Хмельницького національного університету, а професору Францішеку Бромбереку за допомогу в її організації.

Маю надію, що співпраця між Хмельницьким національним університетом та Технологічно-природничим університетом в м. Бидгощ ще більше буде розвиватися за різними напрямками.

Олег Поліщук,
доктор технічних наук, професор,
директор українсько-польського центру
Європейської інтеграції ХНУ