УЧАСТЬ КАФЕДРИ В МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ “VII Українсько-Польські наукові діалоги”

18-21 жовтня кафедра основ проектування приймала активну участь в проведенні міжнародної наукової конференції “VII Українсько-Польські наукові діалоги”, що присвячена пам’яті професора Шалапко Ю. І., яка проходила на базі готельно ресторанного комплексу Радуга (с. Головчинці).

Метою конференції є зміцнення діючих та налагоджування нових контактів, обговорення програм наукових досліджень ГОРИЗОНТ – 2020, сприяння мобільності студентів та професорсько-викладацького складу в рамках програми ERASMUS+, а також розширення кола науковців, що долучаються до наукової та гуманітарної співпраці між різними країнами.

На секційних засіданнях конференції були представлені доповіді співробітників кафедри основ проектування:

Дорофєєв О.
Зав. кафедри основ проектування, доцент
Математичне моделювання взаємодії елементів машин певного класу з робочим середовищем
Кондратюк В.
Доцент кафедри основ проектування
Безвідходне виробництво архітектурних виробів та будівельних матеріалів з вапняків Поділля
Машовець Н.
Доцент кафедри основ проектування
Застосування методу фотоелектронної спектроскопії для дослідження структури приповерхневих шарів азотованого титаного сплаву ВТ8
Негай Г.
Доцент кафедри основ проектування
Шляхи підвищення комфортності прибудинкового простору
Підгайчук С., Яворська Н.
Доценти кафедри основ проектування
Вплив нанодисперсних сполук на властивості карбопластиків
Слащук В.
Викладач кафедри основ проектування
Using of acoustic-emissions method for analysis of systems with non-stationary vibrations
Слащук О.
Викладач кафедри основ проектування
Використання акусто – емісійного методу для контролю процесу різання

Проведена конференція дала можливість поспілкуватися колегам-науковцям:

А також налагодити “нові” знайомства: