Шулик Василь Васильович

Науковий ступінь: доктор архітектури

Посада: професор кафедри

Вчене звання:  професор

Освіта:

у 1990 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура», архітектор.

У 2001 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему “Методичні проблеми формування регіональних рекреаційних систем (на прикладі Полтавської області)” та отримав ступінь кандидата архітектуру за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури.

У 2003 р. – отримав доцент кафедри архітектури будівель і містобудування

У 2009 р. – захистив докторську дисертацію зі спеціальності 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури на тему “Методологічні основи формування рекреаційних систем в Україні” та отримав науковий ступінь доктора архітектури.

У 2013 р. – отримав професора за кафедрою дизайну архітектурного середовища та містобудування

Професійний досвід:

 1. 2015-2016 рр. – Завідувач кафедри образотворчого мистецтва і професійної майстерності Луганського національного університету ім. Т. Шевченка
 2. Директор ТОВ «Група компаній СП», 2015-2020 рр.
 3. Головний архітектор проектів ТОВ «Полтава-Екосервіс», 2015-2020 рр

Підвищення кваліфікації:

 1. Свідоцтво №2612 від 22.03.2019 р. про підвищення кваліфікації за програмою «Архітектурне об’ємне проектування» заг. обсягом 40 год. (видане ТОВ «Навчально-експертний центр НСАУ».
 2. Свідоцтво №2723 від 22.05.2019 р. про підвищення кваліфікації за програмою «Розроблення містобудівної документації» заг. обсягом 18 год. (видане ТОВ «Навчально-експертний центр НСАУ»

Науково-методична робота:

 1. Шулик В.В. Про формування центрів громадської безпеки, передумови і досвід проектування /О.О. Гальченко, О.Б.Обідний, В.В.Шулик / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник/ Відпов.ред. М.М.Осетрін. – К., КНУБА. №62, 2016. – С.555-562.
 2. Шулик В.В. Про теоретичні основи і досвід проектування кінотеатрів у структурі торговельно-розважальних центрів (на прикладі м.Астана) /О.О. Гальченко, О.Б.Обідний, В.В.Шулик / Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-виробн. збірник/ Відпов.ред.П.М.Куліков. – К., КНУБА. №10, 2016. – С. 439-448.
 3. Шулик В.В. Прибережні захисні смуги у структурі генеральних планів населених місць – теоретична база та практичний досвід їх формування /Л.В. Бородич, В.В. Шулик /Досвід та перспективи розвитку міст України. Ландшафтне планування. Збірник наук. праць. – Вип. 32-33 / від.ред. Ю.М. Палеха. – К.: ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, 2018 р. – с.62-70.
 4. Шулик В.В. Про типологічні основи формування центрів громадської безпеки об’єднаних громад / О.Б.Обідний, В.В. Шулик / Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-виробн. збірник/ Відпов.ред.П.М.Куліков. – К., КНУБА. №14-15, 2018. – С.593- 604.
 5. Шулик В.В. Містобудівні засоби територіального брендінгу (на прикладі смт. Нові Санжари) / Л.В. Бородич, В.В. Шулик / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник/ Відпов. ред. М.М.Осетрін. – К., КНУБА. №67, 2018. – С.94-101.
 6. Shuluk Vasyl, Pavlenko Tetiana On the peculiarities of designing agrorecreactional ecological settlements by means of effectiveness criterion. Environmental and engineering aspects for sustainable living/ international symposium «euro-eco Hannover 2020». 27 mai 2020. – Р.17-18.
 7. Шулик В.В. Про існуючі підходи формування мережі центрів громадської безпеки об’єднаних громад / В.В. Шулик / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник/ Відпов.ред. М.М.Осетрін. – К., КНУБА. №74, 2020. – С.370-378.
 8. Шулик В.В. Про визначення типу регіональної рекреаційної системи в умовах Хмельницької області / В.В. Шулик, Н.С. Машовець / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник/ Відпов.ред. М.М.Осетрін. – К., КНУБА. №75, 2020. – С.388-402.
 9. Шулик В.В. Про інклюзивність в теорії і практиці проектування будівель і споруд / В.В. Шулик / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн.збірник/ Відпов.ред. В.В.Товбич. – К., КНУБА, 2020. Вип.57. – С.365-378.

Навчально-методичні видання:

 1. Розвиток місцевої пожежної охорони в умовах реалізації політики децентралізації та співробітництва територіальних громад. Навчально-практичний посібник / За загальною редакцією Толкованова В.В., Журавля Т.В., Фірсова С.А. – Київ. 2017. – 240 с. (У складі авторського колективу – 22 чол.)
 2. Інженерне впорядкування територій і транспорт: методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки студентів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» / В. В. Шулик, Г.А. Негай, Н. С. Машовець, А.Д. Малашенко – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 50 с.

Підручники, монографії:

 1. Розвиток місцевої пожежної охорони в умовах реалізації політики децентралізації та співробітництва територіальних громад. Навчально-практичний посібник / За загальною редакцією Толкованова В.В., Журавля Т.В., Фірсова С.А. – Київ. 2017. – 240 с. (У складі авторського колективу – 22 чол.)
 2. Шулик В.В. Лукашівка. Нариси про історію села (ретроспективні містобудівні дослідження): [монографія] / В. В. Шулик; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 88 с.
 3. Типологія будівель і споруд : навч. посіб. / О.А. Дорофєєв, В.В. Шулик, Г.А. Негай, В.В. Дунаєвський, А.Д. Малашенко. Хмельницький : ХНУ, 2021.– 284с.

Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

 1. Савченко О.О. – кандидат архітектури, ДК №024498 від 23 вересня 2014 р.
 2. Муха Т.О. – кандидат архітектури, ДК №053885 від 15 жовтня 2019 р.

Наукове консультування:

Член містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування Полтавської ОДА, з 2012 року.

Член постійної спеціалізованої вченої ради:

 1. Д 26.056.02 при Київському національному університеті будівництва і архітектури – діюча
 2. К 64.089.06 у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова – діюча.
 3. Голова спеціалізованої вченої ради Д 44.052.04 при ПолтНТУ.

Член-кореспондент Української Академії Архітектури,

Член Національної спілки архітекторів України,

Викладаю навчальні курси:

«Типологія будівель і споруд», «Основи містобудування», «Інженерне впорядкування територій і транспорт»

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=05KgoesAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-2587-1617