Підгайчук Світлана Ярославівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент кафедри архітектури та містобудування

Вчене звання:  доцент

Освіта:

1984 р. – Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, , інженер-механік, спеціаліст “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”; диплом В-І №536119

1996 р – кандидат технічних наук (спец. 05.02.01 – Матеріалознавство в машинобудуванні, диплом КН №012390;), тема дисертації «Розробка захисно-декоративних покриттів на основі міді і нікелю» .

2001 р. – доцент (по кафедрі інженерної графіки Хмельницького національного університету, диплом ДЦ №001503.

Досвід практичної роботи

Інженер-технолог Львівського ВО “Ювелірпром” Інженер-конструктор в бюро автоматизації та механізації Львівського ВО “Ювелірпром” Інженер-конструктор ІІІ категорії 1985-1990рр

Підвищення кваліфікації:

 1. Полтавський національно технічний університет, кафедра технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель з 01.09.16р-28.02.17р. Наказ ХНУ № 145 КП від 13.07.16р.
 2. Хмельницький національний університет, Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, Курси за програмою “Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 № 155. свідоцтво про підвищення кваліфікації ХМ02071234/121від 24.10.2018р.

Науково-методична робота:

 1. Ya. PidhaichukE N. М. Yavors’ka О. О. Abramov Cite as Determination of the Optimal Modes of Annealing for Composite Electrolytic Coatings Based on Nickel Authors and affiliations Materials Science July 2017, Volume 53, Issue 1, pp 22–27S. ID 8972630200
 2. Яворська Н. М., Підгайчук С. Я., Дробот О. С. Дослідження впливу нанопорошків нітридів на корозійну стійкість композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю – Технічна творчість: Збірник наукових праць, Хмельницький, ХНУ, 2016, – №1, С 203-205
 3. Підгайчук С. Я., Демянюк КД. Проектування захисної броні автомобілів інженерній програмі Solid Works Збірник наукових праць НАДПСУ . Серія: військові та технічні науки : наукове видання /– Хмельницький : Видавництво НАПСУ, 2016. – №3(69). – с. 269-281
 4. Дробот О. С, Підгайчук С. Я., Яворська Н. М. Аналіз причин виникнення дефектів при виготовленні фітингів рукавів високого тиску. -“Наукові нотатки” ЛНТУ. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки», №58, Луцьк, 2017, С.136-139
 5. С. Я. Підгайчук, Н. М. Яворська, О. О. Абрамов Визначення оптимальних режимів відпалу композиційних електролітичних покривів на основі нікелю // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів. – 2017. – №1. – Т.53. –120 с. – С.25 – 28
 6. Підгайчук С. Я., Демянюк К. Д., Яворська Відновлення деталей машин з використанням композиційних електрохімічних покриттів з включенням нанопорошків. Збірник наукових праць НАДПСУ . Серія:військові та технічні науки : наукове видання / – Хмельницький : Видавництво НАПСУ, 2017. – №2(72). – с. 286-294
 7. Дробот О. С, Підгайчук С.Я., Бабак ОП., Яворська Н.М. Аналіз дефектів елементів деталей сучасних систем водопостачання. -“”Наукові нотатки”” ЛНТУ. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки», Випуск 65, Луцьк, 2019, С.61-67
 8. Дробот О.С., Нікітін О.О., Підгайчук С.Я., Яворська Н.М., Бабак О.П. «Удосконалення режимів термічної обробки корпусних деталей військової техніки». -“Наукові нотатки” ЛНТУ. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки», №66, Луцьк, 2019, с. 90-93
 9. Дем’янюк К.Д., Підгайчук С.Я. Аналіз дефектів підшипників кочення та причини їх виникнення // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки: наукове видання/[гол. ред. Олексієнко Б.М.]. – Хмельницький.: Видавництво НАДПСУ, 2019. -№1 (72). -343.с. С.286-295.
 10. Матохнюк Л., ПідгайчукС., Негай Г.А., Машовець Н.С., Яворська Н.М. Реалії освіти під час пандемії COVID 19: Організація викладання дисциплін студентам інженерних та архітектурних спеціальностей. Scientific Journal VirtusJssue № 45, June, 2020, с.97-105ISSN 2410-4388
 11. Заверач Є. М. Перспективи використання гальванічних шламів під час виготовлення будівельних та покрівельних матеріалів і сумішей /, С. Я. Підгайчук, Н. С. Машовець, Н. М. Яворська, Л. Р. Данчук // Вісник Хмельницького національного університету, №3, 2020 (285)- 227-233.

Навчально-методичні видання:

 1. Нарисна геометрія: бланк-конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей / уклад. С. Я. Підгайчук, Н. М. Яворська, С. В. Успаленко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 80 с.
 2. Інженерна графіка : бланк-конспект лекцій та робочий зошит для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа” / С. Я. Підгайчук, Н. М. Яворська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 60 с.
 3. Нарисна геометрія : робочий зошит для студентів спеціальностей: «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Матеріалознавство», «Автомобільний транспорт», «Агроінженерія», «Професійна освіта» та «Середня освіта» / уклад. С. Я. Підгайчук, Н. М. Яворська. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 40 с.
 4. Геодезична практика. Програма і методичні рекомендації для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / уклад. С. Я. Підгайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2019, –  42  с.
 5. Матеріалознавство. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / уклад. С. Я. Підгайчук, Н.М. Яворська – Хмельницький : ХНУ, 2019, – 69 с.
 6. Нарисна геоментрія і будівельне креслення. Методичні вказівки та завдання до виконання графічних робіт студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Ч.2. / С.Я. Підгайчук, Н.М. Яворська, Л.М. Страшко. – ХНУ.2021 – 25 с.
 7. Архітектурна графіка та основи проектування : методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». У 2 ч. / Г.А. Негай, С.Я. Підгайчук, А. Д. Малашенко, Л.Р. Басалюк. Хмельницький : ХНУ, 2021. Ч. 1. 100 с.
 8. Архітектурна графіка та основи проектування : методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». У 2ч./ Г.А. Негай, С.Я. Підгайчук, А. Д. Малашенко, Л.Р. Басалюк. Хмельницький : ХНУ, 2021. Ч. 2. 84 с.

Навчальні посібники, монографії

 1. Дробот О.С., Підгайчук С.Я., Боровик Л.В. Технологія конструкційних матеріалів і основи матеріалознавства в технічних системах охорони державного кордону: навчальний посібник. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. 264 с.

Тези доповідей

 1. Krasylnykova 1.G., Shnjadkovskij М., Pidhaicnuk S. From the experience of harmonization of educational programs of Khmelnitsky National University and Lublin Polytechnika/ Actual problem of modern science/ Monograph: edited by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokftij Ruslan – 2017, c.921, c.854-860
 2. Scientific foundations of modern engineering: monography / Shevchuk V., Pidgaychuk S., Blinnikov G., Demianuk K. Monitoring of atmospheric air pollution of the territory of the military educational institution by the method of lichenindication. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. 528 р. с. 224-233
 3. Дробот О.С., Підгайчук С.Я., Яворська Н.М. Гідроізоляційні порошкові матеріали та перспективи їх удосконалення // Сучасні технології в механіці: Збірник наукових праць. / Укл.:СкибаМ.Є., Олександренко В.П. Хмельницький: ХНУ, 2018. – с. 104-106
 4. Дробот О.С. Підгайчук С.Я., Яворська Н.М. Дослідження впливу нанопорошків нітридів на корозійну стійкість композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю. Міжнародна конференція молодих науковців «Сучасні технології в механіці». Тези доповідей. – Хмельницький, 2016, С. 203-205.
 5. Дем’янюк К. Д., Підгайчук С. Я. Розрахунок додаткового захисту автомобілів Державної прикордонної служби України на прикладі автомобіля КрАЗ. Тези 9 Всеукраїнської науково-практичної конференція (8 грудня 2016 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – 668с. С.537 – 539
 6. Підгайчук С. Я., Дем’янюк К. Д. Підвищення зносостійкості деталей спеціальної техніки шляхом використання нанопорошків // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 2 листопада 2017 року). – Хмельницький :Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 606 – 608
 7. Дробот О. С., Підгайчук С. Я., Яворська Н А. Вплив нанодисперсних сполук на властивості карбопластиків – VII Ukrainian-Polish Scientific Dialogues. Conference Proceedings. International Scientific Conference, 18-21 October 2017, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2017. 116-118 p.
 8. Підгайчук С.Я. Особливості застосування сорбційних матеріалів для покращення якості паливних матеріалів // Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 15 листопада 2018 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – с. 770-772
 9. Підгайчук С.Я., Блінніков Г.П., Демянюк К.Д. Особливості викладання природничих дисциплін для курсантів спеціальності 274 Автомобільний транспорт // Механізми реалізації удосконаленої моделі підготовки офіцера-прикордонника в НАДПСУ / Внутрішньо-вузівська методична конференція 23-24 травня 2018 року. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018 рік
 10. ДроботО.С., Підгайчук С.Я., Яворська Н.М. Відновлення направляючих втулок клапанів АВТОелектролітичним способом. VIII Ukrainian-Polish Scientific Dialogues. Conference Proceedings. International Scientific Conference, 16-19 October 2019, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2019. 71-72 p.
 11. Матохнюк Л. О. Дем’янюк К.Д., Підгайчук С.Я. Психологічна структура просторової уяви особистості. Психологічні засади розвитку, психодіагностики та корекції особистості в системі неперервної освіти: Збірник матеріалів ІV Подільської науково-практичної конференції (2 листопада 2019) Вінниця: ФОП Рогальська С. С. 146-150.
 12. Дробот О.С., Нікітін О.О., Підгайчук С.Я., Яворська Н.М., Бабак О.П. «Удосконалення режимів термічної обробки корпусних деталей військової техніки». – Усна доповідь на VII науково-практичній конференції “Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування”, 20-23 травня, Луцьк, – о. Світязь. MODERN TECHNOLOGIES MECHANICAL ENGINEERING. International Scientific Conference, 19-25 April 2018, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2018.
 13. Підгайчук С.Я. Відновлення деталей машин комбінованими методами обробки / С.Я. Підгайчук, О.С. Дробот, Н.М. Яворська, Н.С. Машовець // Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні: Тези доповідей IІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, 2020. – С. 109-110
 14. Блінніков Г.П. Деякі аспекти виникнення похибок при визначенні пружних характеристик технічних гум / Г.П. Блінніков, С.Я. Підгайчук, В.М. Шевчук / Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні: Тези доповідей IІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, 2020. – С. 12-13
 15. Незабутні подорожі Хмельниччиною з участю студентів спеціальності «Архітектура та місто будування»/ Укл. Підгайчук С.Я. : науково-популярна стаття, опубл. на сайті Хмельницького національного університету 6.05.2020 року. https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=8&p=27575&fbclid=IwAR2tzfdVZa7rXFfKTHDJ1N3Iassnr1jA9vnFl9tLI_xE8PRM4M1IH5NTTM0
 16. Blinnikov G.,Pidgaychuk S., Shevchuk V.Problems of gender policy implementation in the security and defense sector of Ukraine – Sientific World Journal/ – issue 4.part 4. May. 2020, s. 74-81

https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj04-04-015

Обов’язки на кафедрі: куратор гр. АМ-18-1

Викладає дисципліни: “інженерна та комп’ютерна графіка”, “матеріалознавство”.

E-mail: svitlankayar@gmail.com;

Тел. +380977453889;

h-індекс Google Scholar: 1;

ORCID ID: 0000-0002-9868-6447;

Scopus Author ID: 8972630200

Web of Science Researcher ID:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=pG-2TuUAAAAJ&hl=u