ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ.

Хмельниччина сьогодні – це активний будівельний регіон, в якому разом з зростанням різних видів будівництва зростають і проблеми щодо кадрового забезпечення організації та впровадження амбітних проектів. Саме тому фахівці обласних та місцевих органів архітектури та містобудування забили на сполох і звернулися з проханням відкрити спеціальність, яка б допомогла регіону закрити таке болюче кадрове питання, як нестача кваліфікованих архітекторів, які б працювали та жили б нашому регіоні. Впровадження цієї ідеї ґрунтувалося на оцінці можливостей нашого університету щодо матеріальної та кадрової складової. Тому кадри було доповнено викладачами з інших вузів України та діючим архітекторами та містобудівниками, які з ентузіазмом віднеслися до створення школи архітектури Поділля.

Навчальний процес ґрунтується  на освітній програмі з підготовки спеціалістів. Удосконалення освітньої програми, прийнятої під час ліцензування спеціальності,  було викликано не тільки прийняттям стандарту з спеціальності, а й постійним пошуком нових ідей та вирішенню проблем, які виникали під час навчання.

Так, збільшення навчального часу відведеного на практичну підготовку відбулося ще до затвердження нового стандарту спеціальності. Такі дії були результатом зустрічей з практиками, як архітектурної справи (діючі геодезисти, представники будівельних організацій), а й вивчений досвід з підготовки спеціалістів Технологічно-Природничого університету м. Бидгощ (Польща), головним архітектором цього міста.

Так, ще в квітні 2017 року делегація від університету, факультету та нашої кафедри взяли участь у в круглому столі, організованому мерією міста щодо обміну досвідом роботи Департаменту з архітектури м. Бидгощ.

Проведені були також перемовини щодо співпраці з організації навчального процесу та практик для майбутніх студентів спеціальності «Архітектура та містобудування» з керівництвом  Технологічно-Природничого університету та деканом факультету архітектури та містобудування. Незабутні та корисні для справи були зустрічі на випусковій кафедрі та на кафедрі геодезії.

Оглянувши можливості наших колег, нами було зроблено низку дій, які б дозволили в умовах відсутності на початкових етапах розвитку великих капіталовкладень, організувати якісно навчальний процес. Саме для цього університетом  були залучені фахівці геодезисти, які проводили лабораторні роботи, використовуючи для цього необхідні технічні засоби.

Так студенти мали можливість ознайомитися з  приладами глобальної системи позиціювання та іншими сучасними засобами для виконання геодезичних робіт (квадрокоптер Phantom 3 Pro, прилад приймача GPS Elnav 70). Включення геодезичної практики до освітніх програм дозволило студентам

поглибити свої знання щодо  організації сучасних геодезичних розробок, детальніше ознайомитися з роботою над генеральними планами, з питаннями геодезичного забезпечення будівництва та з низкою інших завдань, які тісно пов’язані з їх майбутньою професійною діяльністю.

5 листопада 2020 року була проведена он-лайн конференція щодо обговорення освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю «Архітектура та містобудування». Дякуючи тісній співпраці університету з керівництвом області, міста, з будівельними та іншими організаціями Хмельницького, області, керівниками начальних закладів м. Хмельницького, Камянець – Подільського та республіки Польща освітня програма спеціальності набула не тільки теоретичного, а й практичного змісту. Тому проведення зустрічі в режимі онлайн було необхідне з точки зору обміну результатами проведених змін та визначенні наступних перспектив з організації навчання.

Зустріч зі стейкхолдерами щодо обговорення освітньої програми

Студенти спеціальності заслухали виступи директора Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської Ради Чорнієвича Олександра Богдановича, інженера-геодезиста міста Хмельницького Кушнірука Івана Івановича (ТОВ «АТЛАС ЗЕМ»), архітектора Максимчука Сергія Олександровича. Майбутні роботодавці відмітили, що в місті проводиться велика кількість тендерів, різні проектні групи виграють ці тендера, виконуються задачі з проектування, потім будівництва. Але справжнім успіхом громади буде збільшення кількості і підвищення якості роботи таких проектних груп, тому майбутнє за молодими і  креативними архітекторами.

Виступ директора Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської Ради Чорнієвича Олександра Богдановича

На зустрічі був проведений ретельний аналіз змін, які були втілені протягом минулих років та відображені в змісті освітньої програми. Це стосується введення дипломної роботи, згідно нового стандарту спеціальності, збільшення кредитів на практику, що дозволило організовувати більш якісно практичну підготовку та інших питань. Детально зміни в освітніх програмах були надіслані для попереднього ознайомлення суб’єктами круглого онлайн столу.

Обговорення освітньої програми ОКР «бакалавр» спеціальності «Архітектура тат містобудування»

Окремим питанням було вивчення дисципліни «Основи реконструкцій», які за освітньою програмою вивчаються на 4 курсі. Включення цієї дисципліни у навчальний план було наслідком аналізу робіт з реконструкції, проведеними під керівництвом Департаменту з архітектури м. Бидгощ. Присутні спеціалісти м. Хмельницького порадили залишити вивчення цієї дисципліни в бакалавраті, виходячи з потреб міста отримати якнайшвидше таких спеціалістів.

На конференції детально розглядалось питання вибору студентами дисциплін із вибіркового блоку. Викладачами кафедри наголошено, що вибір дисциплін полягає в тому, яку мету має майбутній випускник щодо працевлаштування, саме вибір дисциплін допоможе глибше вивчити ті питання, які необхідні будуть в майбутній професійній діяльності.

Також на зустрічі обговорювалося питання впровадження сучасних інженерних та інформаційних технологій в навчальний процес. Архітектор Максимчук Сергій Олександрович розповів, які програмні продукти використовуються найбільш ефективно в сучасній практичній діяльності та дав поради студентству щодо саморозвитку з комп’ютерного архітектурного проектування.

Надання сучасних освітянських послуг є складною задачею не тільки щодо технічного забезпечення якісного проведення лекцій, лабораторних робіт організацій практик та дипломного проектування. Створення якісної освітньої програми є визначення стратегії та дорожньої карти, що надасть можливість якісно підготувати  спеціаліста. Забезпечення виконання цієї програми є складною задачею, але її можна виконувати, якщо є бажання, вміння, ентузіазм. Саме з таким підходом знаходяться і кошти, і відповідні кадри. Працюємо далі!

Кафедра основ проектування
Факультет інженерної механіки