Негай Георгій Андрійович

Науковий ступінь: кандидат архітектури

Посада: завідувач кафедри архітектури та містобудування

Вчене звання: доцент

Освіта: у 1966 закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальність – Архітектура,  кваліфікація – Архітектор.

Захистив дисертацію зі спеціальності 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури на тему «Метод пропорціювання архітектурної форми» та отримав науковий ступінь кандидат архітектури.

З 1982 р. – доцент за кафедрою архітектурного проектування.

Підвищення кваліфікації:

 1. ТОВ “Земельно-аграрний центр “КАРАТ” (м. Хмельницький). 15.12.2020-14.01.2021 р. Наказ ХНУ № 303 КП від 14.12.2020 р. Тема: «Методи удосконалення архітектурних об’єктів».
 2. Курси «Modern Methods of Graphic Design», організовані UTP University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering (Bydgoszcz, Poland) (18.01–29.01.2021 р., 108 год.). Сертифікат № 3/2021.

Науково-методична робота:

 1. Negay G.A. Architectural Environment and Emotions / IntellectualArchive Vol. 7, No. 1, January/February 2018. – 69-77 pp.
 2. Negay G. Architectural Environment and Emotions / G. Negay// IntellectualArchive Vol. 7, No. 1, January/February 2018. – р. 69-77
 3. Negai G. The Notion of Tolerance of the Architectural Form / G. Negai // IntellectualArchive Vol. 9, No. 2, April – June 2020. – р. 36-41
 4. Negai G., Dorofejev O. Informational Assessment of Architectural Form Harmony / G. Negai, O. Dorofeyev // IntellectualArchive Vol. 9, No. 3, July – September 2020 – Shiny World Corp. Canada. – P. 36–41.
 5. Negai G.A., Diversity of Urban Buildings / G.A. Negai, N.S. Mashovets, L.M. Strashko // Intellectual Archive Vol. 9, No. 3, July – September 2020. – р. 42-47.
 6. Матохнюк Л.О. Реалії освіти під час пандемії COVID 19: організація викладання дисциплін студентам інженерних та архітектурних спеціальностей / Л.О. Матохнюк, С.Я. Підгайчук, Г.А. Негай, Н.С.Машовець, Н.М. Яворська // Scientific Journal Virtus, June № 45, 2020. – с. 97-104.
 7. Негай Г.А. Особливості самчиківського декоративного розпису / Г.А. Негай, Л.Р. Басалюк, С.Я. Підгайчук / Науко-метричний збірник “Актуальні питання культурології”. Вип. 20. – 2020.
 8. Страшко Л.  Реалізація методологічного принципу системності навчання у процесі графічної підготовки фахівців технологій і дизайну / Л.О. Гриценко, Г. А. Негай , Л.М. Страшко // Молодь і ринок . – 2021.- №1 (187).
 9. Негай Г.А. Візуальна комфортність міського середовища / Г.А. Негай, О.А. Дорофєєв, Н.С. Машовець // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2020. – Вип. 75. – с.273-285

Навчальні посібники, монографії

 1. Негай Г.А. Історія мистецтв, архітектури та містобудування: Архітектура України від давніх часів до ХХІ ст. / Г.А. Негай, О.Ю. Бєлавська, Н.С. Машовець, Н.М. Яворська., // Навчальний посібник для студентів напрямку підготовки 191 «Архітектура та містобудування». –ХНУ. – 2021 – 380 с.
 2. Типологія будівель і споруд : навч. посіб. / О.А. Дорофєєв, В.В. Шулик, Г.А. Негай, В.В. Дунаєвський, А.Д. Малашенко. Хмельницький : ХНУ, 2021.– 284с.

Навчально-методичні видання

 1. Інженерне впорядкування територій і транспорт: методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки студентів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» / В. В. Шулик, Г.А. Негай, Н. С. Машовець, А.Д. Малашенко – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 50 с.
 2. Дипломний проєкт: методичні вказівки щодо його підготовки та виконання для студентів спеціальності 191 «Архітектура та місто­будування» / уклад.: Г. А. Негай, А. Д. Малашенко, Н. С. Машовець. Хмельницький : ХНУ,  2020.  60 с.
 3. Графічна практика. Програма і методичні рекомендації для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Г.А. Негай, Дунаєвський В.В., А.Д. Малашенко, Басалюк Л.Р., О.А. Дорофєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 12 с.
 4. Архітектурна графіка та основи проектування: методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». У 2 ч. / Г. А. Негай, С. Я. Підгайчук, А. Д. Малашенко, Л.Р. Басалюк. Хмельницький : ХНУ, 2021. Ч. 1. 100 с.
 5. Архітектурна графіка та основи проектування: методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». У 2 ч. / Г. А. Негай, С. Я. Підгайчук, А. Д. Малашенко, Л.Р. Басалюк. Хмельницький : ХНУ, 2021. Ч. 2. 84 с.

Тези конференцій

 1. Негай Г.А. Шляхи підвищення комфортності прибудинкового простору / Г.А. Негай, М. Белінська // Збірник наукових праць конференції “Ukrainian-Polish scientific dialogues” 18-21 жовтня 2017 р. – ст. 175-177.
 2. Баранюк І.О., Негай Г.А. Коринфський ордер в архітектурі / Сучасні технології в механіці: Збірник наукових праць. 2018. – с. 71-73
 3. Горпинюк А.А., Негай Г.А. Дорійський ордер в архітектурі / Сучасні технології в механіці: Збірник наукових праць. 2018. – с. 77-80.
 4. Іванчук В.О., Негай Г.А. Колонади в архітектурі / Сучасні технології в механіці: Збірник наукових праць. 2018. – с. 80-82.
 5. Чебан М.О., Негай Г.А. Композитний ордер в архітектурі / Сучасні технології в механіці: Збірник наукових праць. 2018. – с. 118-121.
 6. Шубкіна М.С.. Негай Г.А. Іонійський ордер в архітектурі. / Сучасні технології в механіці: Збірник наукових праць. 2018. – с. 121-123.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член-кореспондент Української академії архітектури, диплом № 53 від 30.04.1994 р.

Викладаю навчальні курси:

«Основи композиції», «Архітектурна графіка і основи проектування», «Архітектурне проектування поселень та великих будівель і комплексів», «Історія мистецтв, архітектури та містобудування».

E-mail: ng31@ukr.net