Машовець Наталія Сергіївна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент кафедри архітектури та містобудування

Вчене звання:  доцент

Освіта:

2000 р. – Національний технічний університет України (КПІ), магістр «Фізика металів».

У 2009 році захистила в ХНУ дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Тертя та зношування в машинах» на тему «Трибологічні характеристики титанових сплавів після низькотемпературного безводневого азотування в тліючому розряді», керівник д.т.н., проф. Каплун В.Г.

З 2011 року старший викладач кафедри основ інженерної механіки.

З 2016 року – доцент кафедри основ проектування.

Підвищення кваліфікації:

 1. Сумський національний аграрний університет (з 28.09.2016 по 28.03.2017). Свідоцтво №10.
 2. Підвищення кваліфікації за програмами «Педагогічна майстерність» (наказ №18 від 29.01.20)
 3. Технологічно-природничий університеті (м. Бидгош, Польща) (наказ від 31.12.2020р.№327 КП). Сертифікат №1/2021 від 30.01.21

Науково-методична робота:

 1. Aspects of the practical application of titanium alloys after low temperature nitriding glow discharge in hydrogen- free -gas media N.S. Mashovets, I.M. Pastukh, S.M. Voloshko / Applied Surface Science 392 (2017) 356–361.
 2. Mashovets N.S. Analysis of the influence of nitriding in a glow discharge on the properties of a titanium alloy / Problems of Tribologyy, 24 (3/93) (2019) 39-44
 3. Матохнюк Л.О. Реалії освіти під час пандемії COVID 19: організація викладання дисциплін студентам інженерних та архітектурних спеціальностей / Л.О. Матохнюк, С.Я. Підгайчук, Г.А. Негай, Н.С.Машовець, Н.М. Яворська // Scientific Journal Virtus, June № 45, 2020. – с. 97-104.
 4. Заверач Є. М. Перспективи використання гальванічних шламів під час виготовлення будівельних та покрівельних матеріалів і сумішей / С. Я. Підгайчук, Н. С. Машовець, Н. М. Яворська, Л. Р. Данчук // Вісник Хмельницького національного університету, №3, 2020 (285)- 227-233.
 5. Negai G.A., Diversity of Urban Buildings / G.A. Negai, N.S. Mashovets, L.M. Strashko // Intellectual Archive Vol. 9, No. 3, July – September 2020. – р. 42-47.
 6. Стечишин М.С. Залежність зносостійкості композиційних електролітичних покриттів від об’ємного вмісту і розмірів частинок зміцнюючої фази / М.С. Стечишин, Ю.М. Білик, Н.С. Машовець, В С. Курской // Вісник Хмельницького національного університету, № 5, 2020 – c.286-290.
 7. Шулик В.В. Про визначення типу регіональної рекреаційної системи в умовах Хмельницької області / В.В. Шулик, Н.С. Машовець / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник/ Відпов.ред. М.М. Осетрін. – К., КНУБА. №75, 2020. – С.388-402.
 8. Негай Г.А. Візуальна комфортність міського середовища / Г.А. Негай, О.А. Дорофєєв, Н.С. Машовець // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2020. – Вип. 75. – с.273-285.

Навчально-методичні видання:

 1. Гідравліка. Гідравліка та приводи мехатронних систем. Технічна механіка рідин та газу: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Н. С. Машовець, О. В. Багрій, О. О. Слащук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 39 с.
 2. Гідравліка та приводи мехатронних систем: методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей / Н.С. Машовець, М.В. Марченко– Хмельницький : ХНУ, 2020. – 44 с.
 3. Інженерне впорядкування територій і транспорт: методичні вказівки для виконання практичних робіт для підготовки студентів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» / В. В. Шулик, Г.А. Негай, Н. С. Машовець, А.Д. Малашенко – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 50 с.
 4. Гідравліка та гідропривод : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» / М.В. Марченко, В.О. Харжевський, Н.С. Машовець. – Хмельницький : ХНУ,2021. – 45 с.
 5. Дипломний проєкт: методичні вказівки щодо його підготовки та виконання для студентів спеціальності 191 «Архітектура та місто-будування» / уклад.: Г. А. Негай, А. Д. Малашенко, Н. С. Машовець. Хмельницький : ХНУ, 2020. – 60 с.
 6. Архітектурні конструкції. Житловий малоповерховий будинок: методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни студентами спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / В.В. Смоляк, Н.В. Козинюк, О.А. Дорофєєв, Н.С. Машовець. – ХНУ -2021. – с.45

Навчальні посібникимонографії

 1. Dykha O.V., Mashovets N.S., Dytynyuk V.O. Variational Approach for Determining Tribocontact Parameters of Sliding Bearings. Wybrane aspekty bezpieczeństwa w technice i gospodarowaniu energią: Monografie / redakcja Dorota Wójcicka-Migasiu. Politechnika Lubelska. 2019 – s. 74-84.

Участь у конференції

 1. Машовець Н.С. Застосування методу фотоелектронної спектроскопії для дослідження структури приповерхневих шарів азотованого титаного сплаву ВТ8 – VII Українсько-Польські діалоги / Хмельницький: ХНУ, 2017
 2. Машовець Н.С. Методи дослідження поверхневого шару азотованого титанового сплаву / Міжнародна наукова конференція «VІII Українсько-Польські наукові діалоги» 16-19 жовтня 2019 року.
 3. Машовець Н.С. Застосування методу фотоелектронної спектроскопії для дослідження структури приповерхневих шарів азотованого титаного сплаву ВТ8 – VII Українсько-Польські діалоги: Збірник наукових праць./ Хмельницький: ХНУ, 2017. – с.134-136
 4. Підгайчук С.Я. Відновлення деталей машин комбінованими методами обробки / С.Я. Підгайчук, О.С. Дробот, Н.М. Яворська, Н.С. Машовець // Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні: Тези доповідей IІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, 2020. – С. 109-110
 5. Стечишин М.С. Залежність зносостійкості кеп  від  об’ємного  вмісту зміцнюючої фази / М.С. Стечишин, Н.С.Машовець, А.В. Мартинюк, В.В.Люховець // Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні: Тези доповідей IІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, 2020.  С 367-368

Наукове консультування установ:

Договір про надання послуг (наукове консультування) з Подільським Науково-дослідним інститутом будівельних технологій та матеріалів від  15.05.2018 р., м. Хмельницький

Обов’язки на кафедрі: куратор гр. АМ-17-1; відповідальна за наукову роботу на кафедрі.

Викладаю навчальні курси:

«Технічна механіка», «Прикладна механіка», «Будівельні конструкції», “Основи реконструкції”, “Архітектурні конструкції”, “Інженерне впорядкування територій і транспорт”.

E-mailmashovetsns@ukr.net