Лекція у формі дискусії доктора архітектури, професора В.В. Шулика на тему «Теорія і практика застосування принципів універсального дизайну під час проектування та реконструкції об’єктів»

При навчанні здобувачів вищої освіти за спеціальністю 191 – Архітектура та містобудування велика увага приділяється залученню до навчального процесу архітекторів-практиків, що дає змогу їм під час занять передавати свої практичні навички та досвід.

Одне з таких занять відбулось 20 листопада 2020 року в межах лекційного курсу «Типологія будівель і споруд» для студентів групи АМ-18-1. На заняття були також запрошені як здобувачі вищої освіти інших груп. так і викладачі випускової кафедри «Основ проектування».

Лекцію у формі дискусії за темою «Теорія і практика застосування принципів універсального дизайну під час проектування та реконструкції об’єктів» провів доктор архітектури, професор, директор та керівник проектних груп фірми «Стандарт Проект» Василь Васильович Шулик.

Лектор звернув увагу студентів на те, що в центрі уваги універсального дизайну знаходиться людина, потреби якої необхідно враховувати в першу чергу. З цієї необхідності випливають й основні принципи дизайну: рівноправне та гнучке використання; простота та інтуїтивність використання; доступність викладеної інформації; терпимість до помилок; низький рівень фізичних зусиль та наявність необхідного розміру, місця й простору.

Професор Василь Шулик окреслив місце інженерно-технічного проектування у загальній структурі інвестиційного проекту, розповів про стадійність, класи наслідків та основні складові вихідних даних для розроблення проекту об’єкту будівництва.

Зважаючи на те, що майбутні фахівці-архітектори в своїй подальшій роботі повинні прагнути до співпраці з кращими іноземними компаніями та до використання їх іноваційних технологій та досягнень, професор Шулик навів ознаки деяких провідних іноваційних проектних компаній.

Під час лекції увагу студентів звернули на появу в Україні нового типу споруди – центру громадської безпеки, який містить в своїй структурі одночасно три служби – пожежне депо, пункт медичної допомоги та поліцейську дільницю.

В останні роки велика увага приділяється інклюзивності будівель і споруд. Причому враховуються потреби маломобільних груп населення як при проектуванні, будівництві так і при реконструкції будівель і споруд (ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення). Це виражається в обов’язковій наявності в будь-яких будівлях, спорудах та інших об’єктах пандусів, під’їзних шляхів, стоянок, сходів, ліфтів та інших елементів, що відповідають вимогам зручного користування маломобільних груп населення.

Колектив кафедри основ проектування, студенти груп АМ-18-1 та АМ-19-1 висловлюють щиру вдячність професору Шулику Василь Васильовичу за цікаву, змістовну лекцію, що базується на великому практичному досвіді лектора та висловлюють надію на подальшу плідну співпрацю при підготовці архітекторів зі спеціальності «Архітектура та містобудування»

Колектив кафедри основ проектування