КОНОПЛЬОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Науковий ступінь:              кандидат архітектури

Посада:                                  доцент кафедри архітектури та містобудування

Вчене звання:                      доцент

Освіта

1974 р. – Харківський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура», архітектор.

У 2003 році захистила дисертацію зі спеціальності 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури на тему “Архітектурна ідея та засоби її формування в творчій діяльності архітектора ” та отримала науковий ступінь кандидата архітектури.

З 2005 р. – доцент кафедри архітектурного і ландшафтного проектування

Досвід практичної роботи:

 1. Архітектор – 1974-1980 рр
 2. Старший архітектор – 1980-1981 рр
 3. Художник 1981-1987 рр

Підвищення кваліфікації:

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ Google Meet, Google Classroom», 1,5 ECTS кредитів (45 годин), 14–21 грудня 2020, Люблін (Республіка Польща).

Наукова робота:

 1. Конопльова О.В. Проблеми збереження та розвитку архітектурного середовища історичних міст. Містобудування та територіальне планування: Наук-техн. збірник. — К., КНУБА, 2017. — Вип. 63. — С. 209–214.
 2. Конопльова О.В., Дерябіна О.О. Ідея вертикального зонування в містобудівних концепціях 1920–1930-х рр. та її розвиток в сучасній архітектурі. Містобудування та територіальне планування. — Київ., КНУБА, 2020. — Вип. 72. — С. 127–137
 3. Конопльова О.В., Дерябіна О.О. Культурно-історичні передумови виникнення і формування архітектури модернізму. Znanstvena misel journal // Journal. — Ljubljana, Slovenia, 2019. — №34, vol. 1 — P. 11–14

Навчально-методичні видання:

 1. Конопльова О.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з курсу «Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування». Модуль 1. «Основи і методи архітектурного проектування» (для студентів 3 курсу напряму «Архітектура» спеціальності 191 — «Архітектура та містобудування») — Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2017. — 14 с.
 2. Конопльова О.В. Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування». Модуль 1. «Основи і методи архітектурного проектування» (для студ. 3 курсу напряму «Архітектура» спеціальності 191 — «Архітектура та містобудування»). — Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2017. — 60 с
 3. Конопльова О.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни:  «Концептуальне архітектурне проектування» для студентів 5 курсу спеціальності 191  «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд») — Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2017. — 12 с.
 4. Конопльова О.В. Методичні рекомендації̈ до практичних занять та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» модуль 1 «Основи та методи архітектурного проектування» розроблені відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів «Архітектура» спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» — Харків: ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2018. — 10 с.
 5. Конопльова О.В., Велігоцька Ю.С. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни: «Концептуальне архітектурне проектування» для студентів 5 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування», освітня програма підготовки магістрів «Архітектура будівель і споруд» — Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2018. — 12 с.

Навчальні посібники, монографії

 1. Конопльова О. В. Мистецтво, архітектура та містобудування Західної Європи доби Відродження : навчальний посібник / О. В. Конопльова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х. : ХНАМГ, 2013. — 162 с.

Участь у конференції

 1. Конопльова О.В. Ідея вертикального зонування в містобудівних концепціях 1920-1930-х рр. Новий урбанізм у Східній Європі – 1920–1930 рр. Тези міжнародної конференції 11–13 квіт. 2017 р., м. Харків / Наук. ред. О. П. Буряк. — Х.: «Раритети України», 2017. — С. 48–49
 2. Конопльова О.В., Дерябіна О.О. Культурно-історичні передумови виникнення і формування архітектури модернізму. Znanstvena misel journal // Journal. — Ljubljana, Slovenia, 2019. — №34, vol. 1 — P. 11–14
 3. Конопльова О.В. Дослідження пам’яток сучасного руху як складова навчального процесу в архітектурній школі. Організаційна будова та система завдань національних осередків DOCOMOMO. Тези міжнародн. конференції 24–26 квіт. 2019 р., м. Харків / Наук. ред. О. П. Буряк. — Х.: «Раритети України», 2019. — С. 17–18
 4. Конопльова О.В., Дерябіна О.О. Архітектурне середовище об’єктів раннього модернізму: проблема збереження автентичності. Perspectives et mise en oeuvre de l’innovation dans le domaine scientifique. Тези міжнародної науково-практичної конференції 20 вересня 2019 р., м. Женева, Швейцарія. — Perspectives et mise en oeuvre de l’innovation dans le domaine scientifique, Vol. 2. — P. 108–109
 5. Конопльова О.В., Дерябіна О.О. Конструктивізм, як напрям в архітектурі початку ХХ століття. Scientific Achievements of Modern Society. Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. — P. 863–868
 6. Конопльова О.В., Дерябіна О.О. Чи повернеться втрачене? Повертаючи втрачене: дослідження, документування та відновлення пошкоджених і перебудованих пам’яток сучасної архітектури. Тези міжнародної конференції 21–23 квіт. 2020 р., м. Харків / Наук. ред. О. П. Буряк. — Х.: «Раритети України», 2020. — С. 47–48
 7. Конопльова О.В. MVRDV: прагматичні концептуалісти. Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури — Харків: ХНУБА. — 2020. — С. 50–51
 8. Конопльова О.В., Дерябіна О.О. Соціальний романтизм в творчості Алісон та Пітера Смітсонів. «Соціальні конденсатори епохи» — просторові новації у зодчестві модернізму. Тези міжнародної конференції 20–21 квітня 2021 р. м. Харків / Наук. ред. О. П. Буряк. — Харків: ХНУБА. — 2021. — С. 32–33
 9. Дерябіна О.О., Русанова М.В., Конопльова О.В. Три палаци культури. Інноваційні технології в архітектурі та дизайні. Тези міжнародної конференції 20–21 травня 2021 р. Харків, ХНУБА. — С. 154–157

Наукове консультування

Член Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (2018–2020 рр.).

Член українського організаційного комітету конференцій українського осередку DOCOMOMO (2017–2021 рр.).

Член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018–2021 рр. зі спеціальності Архітектура та містобудування, секція «Теорія архітектури»

Викладаю навчальні курси:

«Історія мистецт, архітектура та містобудування», «Дизайн архітектурного середовища», «Архітектурне проектування», «Проектування інтерєру».

E-maile.konoplyova@gmail.com