Багрій Олена Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент кафедри архітектури та містобудування

Вчене звання: доцент

Освіта:

У 2001 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю “Технологія машинобудування” та здобула диплом магістра з відзнакою.

З 2001 по 2004 роки – аспірант (науковий керівник – проф. Ковтун В.В.).

З вересня 2004 року працює в Хмельницькому національному університеті.

05.03.2009 року захистила дисертацію в Тернопільському державному технічному університеті ім. Пулюя зі спеціальності 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла на тему “Деформування середовища з урахуванням внутрішнього кулонового тертя в умовах плоскої деформації” та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

26.06.2014 присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інженерної механіки та комп’ютерної графіки.

Підвищення кваліфікації:

 1. Сумський національний аграрний університет (з 28.09.2016 по 28.03.2017). Свідоцтво №8. Реєстраційний номер 1877-6/16.
 2. Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, Курси за програмою “Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти» відповідно до наказу від 07.11.2018 № 15, Хмельницький національний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ХМ 02071234/214 30.10.2018
 3. 2. Технологічно-природничий університеті (м. Бидгош, Польща) (наказ від 31.12.2020р.№327 КП). Сертифікат №2/2021 від 30.01.21

Науково-методична робота

 1. Багрій О. В. Вибір критерію переходу в граничний стан дискретного середовища / О. В. Багрій // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2015. – № 4. – С. 6-
 2. Багрій О. В. Особливості деформування композитних матеріалів з малою зв’язністю в умовах плоскої деформації / О. В. Багрій // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2016. – № 4. – С. 55-
 3. Багрій О. В. Рівняння плоскої задачі для середовища з суттєвим внутрішнім кулоновим тертям / О. В. Багрій // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2017. – № 4. – С. 60-
 4. Дорофєєв О. А. Плоска крайова задача дискретного середовища / О. А. Дорофєєв, О. В. Багрій, В. В. Ковтун // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 5. – С. 161–172.

Навчально-методичні видання:

 1. 1. Опір матеріалів : журнал лабораторних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей / В. В. Ковтун, В. І. Кондратюк, О. А. Дорофєєв, О. В. Багрій. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 36 с.
 2. Опір матеріалів : методичні вказівки до самостійної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв, О. В. Багрій. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 66 с.
 3. 3. Гідравліка. Гідравліка та приводи мехатронних систем. Технічна механіка рідин та газу : методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Н. С. Машовець, О. В. Багрій, О. О. Слащук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 39 с.
 4. 4. Будівельна фізика. Методичні вказівки до індивідуального завдання по темі “Розрахунок природного освітлення” для студентів освітнього рівня бакалавр спеціальності 191 – Архітектура та містобудування / В.В. Смоляк, О.В. Багрій. – Хмельницький: ХНУ, 2020.– 39с.

Участь у конференціях

Ковтун В. В. Вибір раціональних конструкцій архітектурних споруд при можливих динамічних навантаженнях / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв, О. В. Багрій // Сучасні технології в механіці: міжнар. наук. конф., 19-21 квітня 2018 р., Хмельницький : збірник наук. праць. – 2018. – С. 85–88.

Наукове консультування підприємства «Подільський Науково-дослідний інститут будівельних технологій та матеріалів» з травня 2018р.

Обов’язки на кафедрі: секретар кафедри архітектури та містобудування; куратор групи АМ-19-1.

Викладає навчальні курси:

Опір матеріалів (спеціальності “Професійна освіта”, “Автомобільний транспорт”, “Галузеве машинобудування”, “Матеріалознавство”, “Прикладна механіка”); Основи теорії споруд (спеціальність “Архітектура та містобудування”); Будівельні конструкції. (спеціальність “Архітектура та містобудування”).

e-mail: avadaro@yahoo.com