Яворська Наталія Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент кафедри архітектури та містобудування

Вчене звання: доцент

Освіта:

1995 р. – Технологічний університет Поділля, спеціаліст «Технологія та конструювання швейний виробів»; диплом ЛГ №0111938.

2013 р. – кандидат технічних наук; ДК №014684 Спеціальність: 50201″Матеріалознавство “, Тема дисертації: «Розробка складу та технології отримання композиційних електрохімічних покриттів з добавкою нанопорошків».

2015 р. – доцент кафедри інженерної графіки Хмельницького національного університету, 12ДЦ №045651.

Підвищення кваліфікації:

Сумський національний аграрний університет, з 28.09.16 до  28.03.2017 р.

Науково-методична робота:

 1. Ya. PidhaichukE N. М. Yavors’ka О. О. Abramov Cite as Determination of the Optimal Modes of Annealing for Composite Electrolytic Coatings Based on Nickel Authors and affiliations Materials Science July 2017, Volume 53, Issue 1, pp 22–27S. ID 8972630200
 2. Яворська Н. М, Підгайчук С. Я., Дробот О. С. Вплив дифузійного відпалу на склад і структуру КЕП на основі нікелю – “Наукові нотатки” ЛНТУ. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки», №49, Луцьк, 2015, – С.201-205
 3. Яворська Н. М., Підгайчук С. Я., Дробот О. С. Скреч-метод в дослідженні якості композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю. – Проблеми трибології. Хмельницький національний університет, №3, 2015, С 117-121.
 4. Яворська Н. М., Підгайчук С. Я., Дробот О. С.Оцінка зносостійкості композиційних електрохімічних покриттів на основі нікелю з нановключеннями нітридів. – Вісник Хмельницького національного університету, «Технічні науки», №5, 2015, – С 33-38
 5. Дробот О. С, Підгайчук С. Я., Яворська Н. М. Розробка заходів для підвищення зносостійкості орієнтованих карбопластиків. -“Наукові нотатки” ЛНТУ. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки», №54, Луцьк, 2016, С.111-115
 6. Яворська Н. М., Підгайчук С. Я., Дробот О. С. Дослідження впливу нанопорошків нітридів на корозійну стійкість композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю – Технічна творчість: Збірник наукових праць, Хмельницький, ХНУ, 2016, – №1, С 203-205.
 7. Дробот О. С, Підгайчук С. Я., Яворська Н. М. Аналіз причин виникнення дефектів при виготовленні фітингів рукавів високого тиску. -“Наукові нотатки” ЛНТУ. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки», №58, Луцьк, 2017, С.136-139
 8. С. Я. Підгайчук, Н. М. Яворська, О. О. Абрамов Визначення оптимальних режимів відпалу композиційних електролітичних покривів на основі нікелю // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів. – 2017. – №1. – Т.53. –120 с. – С.25 – 28
 9. Підгайчук С. Я., Демянюк К. Д., Яворська Відновлення деталей машин з використанням композиційних електрохімічних покриттів з включенням нанопорошків. Збірник наукових праць НАДПСУ . Серія: військові та технічні науки : наукове видання /– Хмельницький : Видавництво НАПСУ, 2017. – №2(72). – с. 286-294
 10. Дробот О.С., Підгайчук С.Я., Яворська н.М. Гідроізоляційні порошкові матеріали та перспективи їх удосконалення //Сучасні технології в механіці: Збірник наукових праць. / Укл.: Скиба М.Є., Олександренко В.П. Хмельницький: ХНУ, 2018. – с. 104-106
 11. Дробот О. С, Підгайчук С.Я., Бабак ОП., Яворська Н.М. Аналіз дефектів елементів деталей сучасних систем водопостачання. -“”Наукові нотатки”” ЛНТУ. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки», Випуск 65, Луцьк, 2019, С.61-67
 12. 12. Дробот О.С., Нікітін О.О., Підгайчук С.Я., Яворська Н.М., Бабак О.П. «Удосконалення режимів термічної обробки корпусних деталей військової техніки». -“Наукові нотатки” ЛНТУ. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки», №66, Луцьк, 2019.
 13. 13. Матохнюк Л., ПідгайчукС., Негай Г.А., Машовець Н.С., Яворська Н.М. Реалії освіти під час пандемії COVID 19: Організація викладання дисциплін студентам інженерних та архітектурних спеціальностей.Scientific Journal VirtusJssue # 45, June, 2020, с.97-105 ISSN 2410-4388
 14. 14. Заверач Є. М. Перспективи використання гальванічних шламів під час виготовлення будівельних та покрівельних матеріалів і сумішей /, С. Я. Підгайчук, Н. С. Машовець, Н. М. Яворська, Л. Р. Данчук // Вісник Хмельницького національного університету, №3, 2020 (285)- 227-233.

Навчально-методичні видання:

 1. Інженерна графіка : бланк-конспект лекцій та робочий зошит для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа” / С. Я. Підгайчук, Н. М. Яворська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 60 с.
 2. 2. Нарисна геометрія : робочий зошит для студентів спеціальностей: «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування», «Матеріалознавство», «Автомобільний транспорт», «Агроінженерія», «Професійна освіта» та «Середня освіта» / уклад. С. Я. Підгайчук, Н. М. Яворська. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 40 с.
 3. Нарисна геометрія : бланк-конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей / уклад. С. Я. Підгайчук, Н. М. Яворська, С. В. Успаленко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 80 с.
 4. Матеріалознавство. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / уклад. С. Я. Підгайчук, Н.М. Яворська – Хмельницький : ХНУ, 2019, – 69 с.
 5. Нарисна геоментрія і будівельне креслення. Методичні вказівки та завдання до виконання графічних робіт студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Ч.2. / С.Я. Підгайчук, Н.М. Яворська, Л.М. Страшко. – ХНУ – 2021- 25с.

Участь у конференціях:

 1. Дробот О.С., Підгайчук С.Я., Яворська Н.М. Гідроізоляційні порошкові матеріали та перспективи їх удосконалення //Сучасні технології в механіці: Збірник наукових праць. / Укл.: Скиба М.Є., Олександренко В.П. Хмельницький: ХНУ, 2018. – с. 104-106
 2. Дробот О.С. Підгайчук С.Я., Яворська Н.М. Дослідження впливу нанопорошків нітридів на корозійну стійкість композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю. Міжнародна конференція молодих науковців «Сучасні технології в механіці». Тези доповідей. – Хмельницький, 2016, С. 203-205.
 3. Дробот О. С., Підгайчук С. Я., Яворська Н А. Вплив нанодисперсних сполук на властивості карбопластиків – VII Ukrainian-Polish Scientific Dialogues^ Conference Proceedings. International Scientific Conference, 18-21 October 2017, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2017. 116-118 p.
 4. Дробот О.С., Підгайчук С.Я., Яворська Н.М. Відновлення направляючих втулок клапанів АВТО електролітичним способом. VIII Ukrainian-Polish Scientific Dialogues^ Conference Proceedings. International Scientific Conference, 16-19 October 2019, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2019. 71-72 p.
 5. Дробот О.С., Нікітін О.О., Підгайчук С.Я., Яворська Н.М., Бабак О.П. «Удосконалення режимів термічної обробки корпусних деталей військової техніки». – Усна доповідь на VII науково-практичній конференції “Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування”, 20-23 травня, Луцьк, – о.Світязь
 6. MODERN TECHNOLOGIES MECHANICAL ENGINEERING. International Scientific Conference, 19-25 April 2018, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2018.
 7. Дробот О.С., Бабак О.П., Яворська Н.М., Зеленська Л.І. Підвищення зносостійкості відновлених деталей автомобілів. Матеріали Міжнародної наукової-практичної конференції. “Сучасне матеріалознавство: Ідеї, рішення, результати”. 26-27 вересня 2019 р. м. Харків с. 48-51.
 8. Підгайчук С.Я. Відновлення деталей машин комбінованими методами обробки / С.Я. Підгайчук, О.С. Дробот, Н.М. Яворська, Н.С. Машовець // Динаміка, міцність та моделювання в машинобудуванні: Тези доповідей IІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Харків: Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, 2020. – С. 109-110

Обов’язки на кафедрі: куратору гр. АМ-20-1; відповідальна за модульне середовище.

Викладає дисципліни: інженерна та комп’ютерна графіка, нарисна геометрія та креслення.

E-mail: nataly_yavorska@ukr.net;

Тел. +380674517914;